K2 Kompetanse er godkjent tilbyder av
opplæring for voksne innvandrere

I henhold til rammeavtale med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilbyr K2 Kompetanse alle kommuner i Norge digital norskopplæring for flyktninger.

Se mer informasjon om det nasjonale tilbudet etablert av HK-dir og les mer om det nasjonale digitale lærerstyrte norskopplæringstilbudet.

Vårt tilbud er helthetlig, dvs man kan bestille alle undervisningsformer både på bokmål og nynorsk. Vi skreddersyr kurstilbud etter den enkelte kommunes behov. Man kan velge mellom ulike gjennomføringsformer som nettstudier (asynkrone), nettundervisning (synkrone) eller en kombinasjon av disse.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Asynkrone kurs (nettstudier): Velg kurs og nivå

Her velger man hva, hvor og når man vil lære. Det er korte, varierte og engasjerende økter i form av tekster, video, quiz, podcast, veiledning og interaktive oppgaver. Vi har laget egne testkurs som illustrerer godt innhold og verktøy – se testkurs under hvert språknivå i boksene under.

Kommunen kan velge kurs med lærer fra K2 Kompetanse eller kombinere kurset med kommunens lærer.

Synkrone kurs (nettundervisning):

Kursene gjennomføres via Teams med interaktiv kommunikasjon mellom deltakerne og lærer. All undervisning streames og opptakene er tilgjengelig for deltakerne i 6 mnd etter kursslutt.

I alle våre interaktive kurs har vi fokus på kommunikasjon og samhandling. Vi bygger grammatikk og teori rundt muntlige ferdigheter og legger til rette for god variasjon i undervisningen og mye aktivitet i gruppen.

Vår IT Support er klar til å hjelpe deltakerne både dag- og kveldstid.

MELLOMNIVÅ

Norsk A2

HØYERE NIVÅ

Norsk B1

Kombinerte kurs

Her velger man en kombinasjon av nettstudier og nettundervisning (både asynkron og synkron gjennomføring).

Nettstudier

Korte og engasjerende leksjoner i form av tekst, video, quiz, podcast, veiledning og oppgaver.

Nettundervisning

Samtaletrening via Teams. Timeplan legges ut hver måned med 2 datoer/tidspunkter per nivå. Timeplanen legges ut i Nettstudier.